You are here

LISTA ÎNVINGĂTORILOR ÎN CONCURSUL FUNCȚIILOR VACANTE ÎN CADRUL BV NORD

Lista învingătorilor în concursul privind
ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Biroului Vamal Nord, anunțat la 24.01.2018

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Deleu Adrian
2 Roșca Nicolae
3 Ursachii Diana
4 Ursu Tatiana
5 Cojocari Violina
6 Surlaru Alina
7 Tărîță Veniamin