You are here

LISTA ÎNVINGĂTORILOR

Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul
subdiviziunilor Serviciului Vamal

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs
1 Negrescu Alexei
2 Svîrnei Andrei
3 Tampiza Ana-Maria