You are here

Lista candidaților care au promovat proba scrisă (12 februarie 2019)

Lista candidaților care au promovat proba scrisă (12 februarie 2019) a concursurilor publice de angajare,
anunțate la 20, 27 și 28 decembrie 2018

Candidații admiși se vor prezenta la interviu conform listei:

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
  Luni 18 februarie 2019 ora 13:00
1 Barbăroșie Eugenia
2 Gavrilița Liuba
3 Ciobanu Viorel
4 Palega Vitalie
5 Demian Ștefan
6 Ganea Vitalie
7 Chișnicean Anastasia
8 Prisac Cristian
  Marți 19 februarie 2019 ora 10:00
9 Culev Tudor
10 Pleșca Vladii
11 Filip Svetlana
12 Decuseară Victor
13 Tanasî Vasile
14 Velcev Serghei
15 Gavdiuc Marian
16 Porcescu Vitalie
17 Tabac Gheorge
18 Brăilă Anatolie
19 Tornea Gheorghe
20 Chicicov Irina
21 Apărece Svetlana
22 Dascalaș Olga
23 Moldovanu Tatiana
  Miercuri 20 februarie 2019 ora 10:00
24 Condrea Maxim
25 Vengher Vasile
26 Bogaciuc Roman
27 Preda Vitalie
28 Cozlovschi Teodor
29 Postovan Dmitrii
30 Dumitraș Ghenadie
31 Lesnic Alexandru
32 Fomit Dan
33 Cebotari Vadim