You are here

Lista candidaților admiși la proba scrisă

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru suplinirea
funcțiilor publice vacante în cadrul biroului vamal Centru

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Druță Aurelia
2 Trandafilov-Timofti Mariana
3 Ristic Emilia
4 Cervonaia Evelina
5 Ciolacu Iuliana