You are here

Lista candidaților admiși la proba scrisă

 Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului
pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul
    Secției relații publice

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Chitoraga-Dastic Maria
2 Bîtcă Mihaela
3 Manea Valeriu
4 Cabac Sergiu
5 Iurașco Elena