You are here

Lista candidaților admiși la proba interviului

Lista candidaților admiși la proba interviului

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Uncu Daniel
2 Chiriac Rodion
3 Vanghelii Vergiliu
4 Țara Alina
5 Preda Vitalie
6 Bărdan Pentru
7 Sacaliuc Octavian
8 Capațîna Alexandr
9 Gore Anatolie
10 Cabac Sergiu
11 Ganușceac Ion
12 Eșanu Vadim
13 Surugiu Victor
14 Stratulat Dorin
15 Cvasnîi Igor
16 Munteanu Florin
17 Demciuc Iulian
18 Pleșca Artur
19 Brăileanu Sergiu
20 Surugiu Corneliu
21 Zdarciuc Vasilii
22 Nițelea Alexei
23 Porcescu Vitalie