You are here

Lista candidaților admiși la proba interviului

 Lista candidaților admiși la proba interviului BV Sud

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
Joi, 09.11.2017, ora 13:30
1 Muntean Eugeniu
2 Gorcea Petru
3 Solomon Semion
4 Ghidu Viorel
5 Moroșan Felicia
6 Dragulea Iurie
7 Antohi Ion
8 Baran Vasili
9 Bujac Ion
10 Flioștor Mihail
11 Moraru Victor