You are here

LICITAȚIE COMPETITIVĂ

LICITAȚIE COMPETITIVĂ PENTRU CONFECȚIONNAREA PLĂCII COMEMORATIVE PENTRU LABORATORUL VAMAL

Serviciul Vamal al Republicii Moldova invită agenții economici la prezentarea ofertelor pentru confecționarea Plăcii Comemorative pentru Laboratorul Vamal.
PLACA COMEMORATIVĂ, reprezintă un element de vizibilitate ale UE și ale Programului Ro-Ua-Mdși trebuie să corespundă cu cerințele din Manualul de Vizibilitate al Programului (http://www.ro-ua-md.net/programme/visual-identity/) în ceea ce privește dimensiunea, descrierea geometrică, culoarea, fundalul.
Unele specificații tehnice privind confecționarea Plăcii le puteți găsi în anexă.

Dosarul de licitație va include:
- Invitația pentru participare;
- Termenii de referință, inclusiv modelul Plăcii Comemorative aprobat.

Oferta Dvstra trebuie să includă următoarele documente:
- Oferta tehnică;
- Declarația ofertantului;
- Formularul Identificării financiare;
- Formularul juridic al entității;
- Formularul Ofertei financiare.

Cererea de aplicare poate fi solicitată la adresa impefo@customs.gov.md sau la telefonic la +373 22 574 229.
Termenul limită de prezentare a ofereteloreste data de 15 iulie 2015, ora 16:00 prin e-mail sau la adresa str. N. Starostenco, 30, mun. Chișinău, MD-2065, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, EIP Proiectul IMPEFO.