You are here

Legislaţia vamală

Acte normative în domeniul vamal

385/16.06.2015 Hotărîre pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al...

Nomenclatura Combinată a Mărfurilor

Legea Nr. 172 din 25 iulie 2014, privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Ordine, referitor la clasificarea unor categorii de mărfuri

Lista ordinelor Serviciului Vamal cu privire la aprobarea normelor metodologice privind...

Ordine, referitor la crearea zonelor de control vamal

Ordin 1035-O din 16.10.2017 cu privire la crearea zonelor de control vamal Ordin 01-O din 03.01....

Ordine, referitor la organizarea controlului vamal

Ordinul nr. 481-O din 22.10.2019, cu privire la aprobarea „Documentului de viziune privind...

Ordine, referitor la originea mărfurilor

1)      Informaţii obligatorii privind originea mărfurilor (IOO): Ordinul SV nr. 325-o  din  12.07....

Tratate internaţionale în domeniul vamal

Tratate internaţionale multilaterale Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV) Convenţia privind...