You are here

Invitație

INVITAŢIE PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR (în cadrul proiectului IMPEFO) - Servicii de Expertiză şi consultanţă externă, pentru echiparea şi acreditarea Laboratorul Vamal.

SOLICITAREA DE OFERTE

pentru Servicii de Expertiză şi consultanţă externă, pentru echiparea şi acreditarea Laboratorul Vamal.

MIS-ETC 988- RFP 1.4.9: "IMPEFO" - Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între Moldova și România în domeniul produselor alimentare și petroliere.

Prin prezenta, Vă invităm să prezentaţi oferta Dvstră., în caz de interes, pentru Servicii de Expertiză şi consultanţă externă, pentru echiparea şi acreditarea Laboratorului Vamal, ce vor fi contractate în cadrul proiectului IMPEFO, consultînd Termenii de referință. Dosarul de licitaţie include următoarele: Invitatia pentru depunerea ofertelor.

VOLUMUL 1
SECŢIUNEA 1: Proiect de Contract și Condiții Speciale, cu anexele:
I. Condițiile generale pentru contracte de servicii
II. Termeni de referință
III. CV expertului.
IV. Oferta Financiară (folosind modelul oferit)

Pentru participare Vă rugăm să prezentaţi:
1. Formularul de depunere a ofertei simplificat
2. CV expertului
3. Copia buletinului de identitate
4. Oferta Financiară
5. Formular de identificare financiară: persoană fizicăpersoană juridică;

Pentru detalii complete despre procedurile de licitație, Vă rugăm să consultați Ghidul practic de proceduri contractuale pentru acțiunile externe ale UE și anexele sale, care pot fi descărcate de pe următorul site: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en . htm.

Rămînem în așteptarea ofertei dumneavoastră în termenii stabiliţi.

Ofertele trebuie sa fie depuse la adresa mun. Chişinău, str. Nicolae Starostenco, 30 pînă la 29 Iunie 2014.
Dacă vă decideți să nu depune-ţi o ofertă, vom fi recunoscători dacă ați putea să ne informați în scris, indicând motivele privind decizia dumneavoastră.

Pentru contact la tel/fax: +373 22 574 229, e-mail: impefo@customs.gov.md

Data publicării informaţiei: 17-06-2014