You are here

Introducerea şi scoaterea mărfurilor

Informaţia detaliată cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice este prevăzută în următoarele acte normative:

Lista mărfurilor a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice de o singură dată se efectuează fără achitarea drepturilor de import

 Codul

 Denumirea poziţiei

 Cantitatea

 1

 2

 3

2203

Bere fabricată din malţ

 5 litri

2204-2208 90

Vinuri naturale din struguri, inclusiv vinuri alcoolizate; must din struguri, altul decît cel de la poziţia 2009; vermuturi; băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

 2 litri

2402

Ţigări de foi, trabucuri

 50 bucăţi

Ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun

 200 bucăţi

27

Carburanţi

Carburanţi pentru mijlocul de transport auto, cu condiţia că aceştia se află în rezervoarele mijlocului de transport cu care persoana intră pe teritoriul Republicii Moldova

42  

Obiecte din piele: articole de voiaj, genţi şi alte produse similare

3 unităţi

43  

Blănuri naturale şi articole din blană; blănuri artificiale

1 unitate

61  

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate şi croşetate

3 unităţi

62

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît cele tricotate sau croşetate

3 unităţi

64

Încălţăminte

2 perechi

8471  

Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi ale acestora

1 unitate

8520  

Magnetofoane, radiomagnetofoane, radiomagnetofoane auto, playere audio

1 unitate

8521

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice

1 unitate

8525  

Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video

1 unitate

8525 20 910

Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepţie pentru radiofonia celulară (telefon mobil)

2 unităţi

90  

Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice

1 unitate din grupă

91

Ceasuri de toate tipurile

3 unităţi

9004  

Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole similare

4 unităţi

Valoarea în vamă pentru mărfurile introduse de către persoane fizice se stabileşte conform Ordinului SV privind monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import nr. 361-O din 25.09.2007.

Reguli de trecere a frontierei Ucrainei

Pentru informarea călătorilor care vizitează statele-membre ale Uniunii Europene.

Începînd cu decembrie 2008 au intrat în vigoare noi norme de scutire de la plata taxelor vamale la import, pentru persoanele fizice care întră în UE.

Noile norme prevăd:

 • creşterea pragului financiar actual de la 175 EUR la 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, şi la 300 EUR pentru cele care călătoresc pe cale terestră şi pe căile navigabile interioare. Pragul financiar mai mic pentru acestea din urmă, ţine seama de situaţia specială a statelor membre care au frontiere terestre cu ţările în care preţurile sînt mult mai mici decît în UE.
 • eliminarea limitelor cantitative la parfum, apă de toaletă, cafea şi ceai (ceea ce semnifică că acestor produse li se vor aplica pragurile financiare).
 • creşterea limitelor cantitative pentru vinul nespumos de la 2 la 4 litri.
 • introducerea unei limite cantitative de 16 litri la importurile de bere.
 • posibilitatea acordată statelor membre de a reduce limitele cantitative la produsele din tutun (de exemplu pentru ţigări de la 200 la 40) în scopul sprijinirii politicilor de sănătate.

 

Prima opţiune

A doua opţiune

Produse din tutun

200 de ţigări sau
100 de ţigări de foi, sau
50 de trabucuri, sau
250 de grame de tutun.

40 de ţigări sau
20 de ţigări de foi, sau
10 trabucuri, sau
50 de grame de tutun.

Băuturi alcoolice

- În total 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de peste 22% vol sau alcool etilic nedenaturat de cel puţin 80% vol. sau
în total 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de cel mult 22% vol.
- În plus, 4 litri de vin nespumos şi până la 16 litri de bere (doar pentru TVA şi accize).

Combustibil

Pentru toate mijloacele de transport cu motor, carburantul din rezervorul standard şi o cantitate de carburant de până la 10 litri în bidon.

Toate celelalte bunuri, inclusiv parfum, cafea sau ceai

Până la o valoare de 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, pînă la o valoare de 300 EUR pentru ceilalți călători.

De exemplu, în cel mai bun caz, persoanele care călătoresc pe calea aerului pot importa fără plata taxelor vamale 200 de ţigări, 1 litru de băuturi spirtoase, 4 litri de vin, 16 litri de bere şi alte bunuri în valoare de 430 EUR (jucării, parfumuri, dispozitive electronice ...)

Se vor aplica taxe vamale valorii bunurilor care depăşesc limitele respective. Valoarea unui bun individual nu poate fi însă divizată.

Cu referire la mijloace băneşti, reamintim, că pentru a preveni spălarea banilor şi finanţarea actelor teroriste, calatorii care intră sau ies în/din  UE trebuie sa  declare autoritarilor vamale sumele de bani mai mari de 10.000 Euro (sau echivalentul în altă valută).

Informaţii suplimentare puteţi găsi la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Noi reglementări pentru importul de produse de origine animală în ţările UE

Începînd cu 1 mai 2009, Uniunea Europeană  introduce noi reglementari pentru importul de către călători a produselor de origine animală. 

Conform noii redacţii modificate a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 745/2004 din 16 aprilie 2004, călătorilor le este interzis importul în Uniunea Europeană a produselor din carne şi lapte în bagajul de mînă şi în coletele poştale. Excepţie constituie importul de produse din carne sau lapte din Croaţia, Franţa, Insulele Feroe, Groenlanda şi Islanda, cu condiţia ca cantitatea acestor produse să nu depăşească 10 kilograme.

De asemenea, excepţia se aplică în ceea ce priveşte hrana pentru copii, precum şi alimentele pentru persoanele care au nevoie de un regim alimentar special.  Este permisă introducerea a numai 2 kg. de asemenea produse,  care să îndeplinească următoarele condiţii:

 • nu necesită temperatură de refrigerare înainte de deschidere;
 • sunt ambalate de producător pentru comercializare direct către consumatorul final, cu indicarea mărcii comerciale înregistrate;
 • ambalajul este intact, cu excepţia cazului în care conţinutul este utilizat în acel moment.

Călătorilor le va fi permis de a introduce  şi pînă la 20 kg. de peşte şi produse de mare. 
Pentru alte produse, cum ar fi mierea, stridiile proaspete şi melcii la fel este stabilită restricţia cantitativă de pînă la 2 kg. 
Noile restricţii nu se aplică produselor de origine animală transportate între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene  sau introduse din Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino şi Elveţia. 

Această măsură este introdusă de autorităţile europene în scopul de a preveni răspîndirea oricăror infecţii, care pot dăuna sănătatea oamenilor şi animalelor, fiind constatat că produsele alimentare importate pot fi surse potenţiale de focare de epidemii de boli periculoase. Astfel odată cu interzicerea importului de produse din carne şi lapte, autorităţile Uniunii Europene acordă o atenţie deosebită rolului publicului în asigurarea securităţii populaţiei. 

Broşuri cu informaţii speciale despre restricţiile care vor intra în vigoare din 1 mai 2009 cu privire la introducerea produselor din carne şi lapte sînt deja distribuite în aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei a statelor membre ale Uniunii Europene  şi sunt accesibile publicului larg.

Trimiterile poştale internaţionale

Controlului vamal sînt supuse toate mărfurile trecute peste frontiera vamală prin intermediul TPI(trimiterilor poştale internaţionale), cu excepţiile prevăzute de legislaţie. Mărfurile trecute peste frontiera vamală prin intermediul TPI se află sub supraveghere vamală, conform legislaţiei în vigoare.

Trimiterile poştale internaţionale sînt supuse controlului vamal, pe calea verificării datelor din declaraţie vamală sau alte documente, în baza cărora se face vămuirea, inspectării vamale şi în alte forme de control vamal, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Potrivit alin. (3) al art. 201 al Codului Vamal, organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor expediate prin poşta internaţională, în lipsa declarantului, altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi a mijloacelor de transport, precum şi a reprezentanţilor acestora.

Controlul vamal al coletelor internaţionale se efectuează conform cap.V, secţiunea 28 al Codului Vamal al RM.

Controlul vamal al trimiterilor poştale internaţionale se efectuează în zonele de control vamal ale Centrelor Poştale din teritoriu, de către colaboratorul vamal, în prezenţa operatorului poştal.

Import persoane fizice
Conform art. 5 al Legii nr. 1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice au dreptul de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă (costul bunului + taxa de transport) nu depăşeşte suma de 300 Euro şi nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de Euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

Coletele cu bunuri care sunt scutite de achitarea drepturilor de import şi procedurii de vămuire, sunt puse în libera circulaţie fără perfectarea unui document special, însă pe actele de însoţire a coletului e necesar aplicarea ştampilei personale a colaboratorului vamal, de la sectorul vamal respectiv.

Coletele cu bunuri pentru care urmează să fie achitate drepturile de import se supun procedurii de vămuire.

Export persoane fizice

Conform art. 6 al Legii nr. 1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:

 • bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
 • bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100 000 Euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.

Acte normative:

 • Codul Vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000.
 • Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005
 • Convenţia Poştală Universală şi Protocolul ei final.
 • Ordin 404 din 05.11. 2010.
 • Legea nr. 1569 din 20.12.2002, cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.