You are here

Informaţii privind Rezoluţia 2170 a Consiliului de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite

Informaţii privind Rezoluţia 2170 a Consiliului de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind condamnarea încălcării sistematice a drepturilor omului de către organizaţiile extremiste din Irak si Siria

Rezoluţia 2170  a Consiliului de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind condamnarea încălcării sistematice a drepturilor omului de către organizaţiile extremiste din Irak si Siria

Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, rezoluţia menţionată  urmează să servească drept  suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.

Declaraţia Comitetului de experţi privind evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Consiliului Europei MONEYVAL din 1 iunie 2014

Declaraţia prevede deficienţele strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului identificate în privinţa Bosniei şi Herţegovinei şi măsurile care urmează a fi luate de către statele membre în privinţa tranzacţiilor cu persoanele juridice, fizice şi instituţiile financiare din acest stat.

Declaraţia Comitetului de experţi privind evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Consiliului Europei MONEYVAL din 1 iunie 2014

Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, declaraţia în cauză urmează să servească drept călăuză pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a SB/FT în procesul desfăşurării activităţii de audit.