You are here

Ghiduri

Ghidul privind procedura de solicitare și emitere a informației obligatorii privind originea mărfurilor -  oferă detalii privind beneficiile IOO pentru comercianți, subiecții implicați în emiterea și utilizarea IOO, emiterea, retragerea și anularea unei IOO, precum și utilizarea IOO în timpul procedurii de vămuire și în perioada auditului post vămuire.
Ghidul privind deciziile tarifare prealabile  - a fost elaborat pentru a explica procesul de obţinere şi utilizare a unei DTP, precum şi a înţelege scopul clasificării mărfurilor. Acesta conține descrierea obţinerii unei DTP, avantajele, tipurile şi procedura de utilizare a acesteia, analizate prin prisma reglementărilor şi a practicilor existente de utilizare a DTP.
Ghidul agentului economic în utilizarea regimului de perfecționare activă - include descrierea regimului de perfecţionare activă, avantajele și procedura utilizării acestuia, o analiză a procedurii de emitere a autorizației de PA, procedurii de plasare a mărfurilor în regim de PA, derularea și încheierea regimului de PA.

Ghidul Agentului economic în utilizarea regimuluide admitere temporară

 

RU

СПРАВОЧНИК о процедуре запроса и предоставления обязательной информации о происхождении товаров

СПРАВОЧНИК о предварительных тарифных решениях 

EN

INWARD PROCESSING GUIDELINES FOR ECONOMIC OPERATORS

 

Ghiduri elaborate sub egida Serviciului Vamal al RM, cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională USAID prin programul „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător" (BRITE).