You are here

Serviciul Vamal al Republicii Moldova - 25 de ani de securitate economică a statului

< >
<
>

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a celebrat 25 de ani de la instituirea sistemului vamal național. Istoria creării acestuia începe imediat după proclamarea Independenței Republicii Moldova, la 4 septembrie 1991, fiind astfel evocat rolul Vămii ca pilon al statalității și dezvoltării economice a țării.

În tot acest timp, sistemul vamal s-a remarcat prin continuă ascensiune, afirmându-se drept o instituție capabilă să asigure realizarea obiectivelor prioritare ale politicii vamale și fiscale a statului.

Astăzi, Serviciul Vamal este o instituție modernă, eficientă și transparentă, care beneficiază de susținerea partenerilor internaționali de dezvoltare și care se încadrează progresiv pe vectorul european.