You are here

Funcționarul vamal

Codul de etică și conduită a colaboratorului vamal

Codul de etică și conduită a colaboratorului vamal stabilește principiile fundamentale de etică,...

Pregătirea profesională

Program lunar de activități de perfecţionare profesională a colaboratorilor vamali 2016 Program...

Registrul de evidență a cadourilor

Registrul de evidență a cadourilor - 2013 - 2014 Registrul de evidență a cadourilor - 2015...