You are here

A fost semnat un nou plan de cooperare cu România în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor vamale

Documentul a fost semnat de către Tudor BALIȚCHI, Directorul General al Serviciului Vamal și Romeo-Florin Nicolae, Vice-președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, în cadrul unei întrevederi desfășurată, astăzi 7 noiembrie, la Chișinău .

Acțiunea se înscrie în cadrul eforturilor de intensificare a relațiilor dintre cele două autorități și acordării sprijinului în toate domeniile de către Guvernul României, Republicii Moldova.

Documentul prevede, consolidarea colaborării în vederea prevenirii și combaterii fraudelor vamale la frontiera moldo-română, contrapunerea punctuală a datelor privind mijloacele de transport destinate traficului internațional de mărfuri, utilizarea mijloacelor tehnice de control, pregătirea profesională a colaboratorilor vamali, dar și alte acțiuni de cooperare în domeniul integrării europene.

În cadrul întrevederii, oficialii au discutat aspecte importante de facilitare a traficului internațional de mărfuri, recunoașterea statutului de agent economic autorizat/AEO și analiza posibilității instituirii pe viitor a controlului  comun la frontiera moldo-română, precum și alte obiective  primordiale de colaborare și simplificare a procedurilor vamale.

În acest sens, Tudor BALIȚCHI, Directorul General al Serviciului Vamal a făcut referire la succesele înregistrate în domeniul conlucrării cu autoritățile vamale din România pe linia antifraudă în ultimii ani, în special combaterea traficului ilicit de țigarete, fiind inițiate un complex de operațiuni specifice comune, precum și desfășurarea exercițiilor comune destinate echipelor canine, care au contribuit  la perfecționarea activității chinologice a administrațiilor vamale.

Totodată, Tudor BALIȚCHI a trecut în revistă progresele înregistrate la capitolul dezvoltării proiectului - pilot de recunoaștere a statului de Agent economic Autorizat/AEO din UE, un proiect susținut și încurajat de Comisia Europeană, care urmează a fi implementat la postul vamal Leușeni-Albița. Proiectul va fi discutat la ședința Grupului de lucru pe implementarea Cadrului Strategic de cooperare vamală RM-UE la 20 -21 noiembrie, la Iași.

De asemenea, oficialii au convenit asupra analizării posibilității implementării  proiectului-pilot a controlului comun la frontiera moldo-română la unul din posturile vamale, subiect care va fi pus în dezbateri în cadrul ședinței din 20 -21 noiembrie, la Iași.

Conducătorii celor două autorități vamale  au discutat și despre realizările efectuate în cadrul proiectului comun IMPEFO, care prevede construcția unui Laborator Vamal și dotarea cu echipament special, proiect finanțat de UE.  

În acest sens, Tudor BALIȚCHI a menționat că la etapa actuală sunt efectuate 60% din volumul lucrărilor, iar laboratorul urmează a fi dat în exploatare în luna februarie 2015.

În contextul liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană, Tudor BALIȚCHI a mai subliniat că, se deschid noi premise de cooperare, iar Serviciul Vamal va depune eforturile necesare pentru implementarea practicilor europene, alinierea cadrului legal și simplificarea la maximum a procedurilor vamale.

La rîndul său, Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Romeo-Florin Nicolae a menționat că va acorda sprijinul necesar Serviciului Vamal în domeniile vizate, iar planul de colaborare va consolida facilitarea traficului de mărfuri prin autoritățile vamale de frontieră.

Reamintim că primul plan de cooperare între autoritățile vamale moldo-române a fost semnat în 2010, iar documentul de astăzi vine să continue și să consolideze capacitățile de control, precum și atragerea de noi proiecte investiționale și dezvoltare a infrastructurii la frontiera moldo-română.

Secția Managementul Relațiilor publice

Tel. 574 188