You are here

A fost iniţiat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Serviciului Vamal

Un grup de lucru format din ofiţeri CNA şi angajaţi ai Vamei a demarat evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul unor subdiviziuni ale Serviciului Vamal.

Membrii grupului de lucru vor avea misiunea de a identifica factorii instituţionali care ar putea favoriza în mod direct sau indirect flagelul corupţional în cadrul entităţii cu înaintarea propunerilor de lichidare sau minimizare a acestora.

Astfel, ofiţerii s-au întrunit într-o primă şedinţă unde au discutat aspecte privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare. În activitatea sa, grupul va fi asistat de un specialist în domeniul prevenirii corupţiei din cadrul CNA, care va asigura buna desfăşurare a procesului de evaluare prin instruiri, consultări, monitorizare şi analiză.

Mai mult decît atît, pînă la finele lunii octombrie curent, grupul de lucru va elabora proiectul Planului de integritate ce va conţine activităţi specifice de prevenire a corupţiei în domeniul vamal şi care urmează a fi coordonat cu toate subdiviziunile SV. Menţionăm că evaluarea riscurilor de corupţie din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice este o acţiune prevăzută de Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 76 din 16.05.2014.    

Secţia Managementul Relaţiilor Publice

Tel: 574181