You are here

Facilități fiscale și vamale

În scopul respectării prevederilor pct. 501 din Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, Serviciul Vamal atenționează persoanele fizice şi juridice care au beneficiat de tratamente tarifare favorabile prin utilizarea facilităţilor vamale şi fiscale prevăzute în tabelul de mai jos, la importul mărfurilor în funcţie de destinaţia lor finală, să informeze obligatoriu semestrial organele vamale care le-a acordat facilităţile în cauză asupra respectării condiţiilor de utilizare a mărfurilor respective. 
La momentul declarării mărfurilor cu utilizarea facilităţilor  vamale şi fiscale, în baza prevederilor art. 34 din Codul vamal al Republicii Moldova, declarantul sau persoana care îl reprezintă, va anexa la declaraţia vamală Declaraţia – angajament prevăzută în anexa nr. 33 la HG nr. 1140 din 02.11.2005.

Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale “42”, aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală.