You are here

Diplomă de Excelență pentru echipa de auditori a Serviciului Vamal

Profesionalismul, experiența  și dedicația auditorilor interni ai Vămii au fost remarcate în cadrul unei conferințe tematice, organizată anual la Chișinău de către Ministerul Finanțelor. După o prezentare exhaustivă a activității pe care o desfășoară, funcționarii vamali responsabili de audit au fost premiați cu Diplomă de Excelență pentru dedicație și implicare profesională. 

În cadrul evenimentului, a fost prezentată experiența unității de audit intern, de la crearea acesteia în anul 2007 și până în prezent. Astfel, în 12 ani, subdiviziunea a reușit să realizeze 84 de misiuni complexe, iar în ultimii doi ani, a înaintat peste 400 de recomandări, în toate domeniile de activitate vamală.

Auditul intern este menit să evalueze sistemul de control intern al autorității vamale naționale și să ofere o asigurare rezonabilă managementului instituției referitor la funcționalitatea acestuia.