You are here

Dezvoltarea cooperării vamale moldo-ucrainene

Astăzi, 18 decembrie 2014, Directorul general al Serviciului Vamal Tudor Baliţchi a efectuat o vizită de lucru la Odesa, în cadrul căreia a avut o întrevedere de lucru cu omologul său ucrainean Anatolii Macarenco.

Conducătorii autorităților vamale din Moldova și Ucraina au convenit asupra suplimentării numărului de colaboratori vamali în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru fluidizarea traficului transfrontalier și excluderea cozilor în posturile vamale, precum și asigurarea condițiilor optime de călătorie pentru cetățenii celor două țări.

Agenda întrevederii a cuprins și alte subiecte actuale ale cooperării vamale între Republica Moldova și Ucraina, în special s-au discutat beneficiile organizării controlului comun pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, pentru agenții economici și cetățeni, cu referire la trecerea frontierei direct prin sectorul transnistrean și reducerea costurilor aferente.

Au fost abordate și subiecte privind perfecționarea schimbului de informație prealabilă, accelerarea vămuirii în porturile Odesa și Iliciovsk a mărfurilor transportate în Republica Moldova, care tranzitează teritoriul Ucrainei etc.

Ca urmare a discuțiilor, s-a convenit asupra intensificării eforturilor comune pentru implementarea la frontiera moldo-ucraineană a elementelor de control comun, precum și a unui mecanism simplificat de schimb informațional privind agenții economici care importă mărfuri prin porturile Odesa și Iliciovsk.

Totodată, conducătorii autorităților vamale din Moldova și Ucraina au semnat Protocolul privind interacțiunea bilaterală în cazul apariției divergențelor în cadrul schimbului de informație prealabilă și identificării soluțiilor tehnice în acest sens.

Acest document are drept obiectiv intervenția operativă a Părților în cazul apariției unor nereguli în timpul schimbului informațional, evitarea ambuteiajelor în punctele de trecere și crearea condițiilor favorabile pentru realizarea tranzacțiilor economice externe.

Reamintim, că schimbul de informație prealabilă între serviciile vamale ale ambelor state a fost implementat în anul 2008 cu sprijinul Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM).

La finele întrevederii de lucru Tudor Balițchi și Anatolii Macarenco au reiterat nivelul înalt de cooperare vamală bilaterală, relațiile speciale de bună vecinătate și au exprimat convingerea că dialogul deschis și constructiv va fi dezvoltat în continuare, luînd în considerare mecanismele de colaborare existente privind facilitarea comerțului, simplificarea trecerii frontierei, schimbul de informații și securizarea frontierei.

Secția Managementul Relațiilor Publice
Tel: (022) 574 181