You are here

Despre Noi

Declarația de răspundere managerială

Declarația de răspundere managerială      

Misiune, Viziune, Valorile

MISIUNE Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul organelor de drept şi...

Statistica Vamală

Administrarea statisticii vamale  Organele vamale adună, în baza declaraţiilor vamale, şi...

Bugetul SV

Bugetul Serviciului Vamal 2019 Bugetul Serviciului Vamal

Planificare si raportare

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2018   Notă Informativă privind principalii...

Istoria Serviciului Vamal

Date istorice: 4.09.1991 - Decretul Preşedintelui cu privire la subordonarea instituţiilor vamale...

Cooperarea internațională și integrarea europeană

Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul vamal este unul din elementele de...

Deplasări de serviciu în străinătate

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității, în special în partea ce ține de...