You are here

Despre Noi

Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia privind buna guvernare      

Misiune, Viziune, Valorile

MISIUNE Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul organelor de drept şi...

Statistica Vamală

Administrarea statisticii vamale  Organele vamale adună, în baza declaraţiilor vamale, şi...

Bugetul SV

Bugetul Serviciului Vamal 2018-2019 Bugetul Serviciului Vamal

Planificare si raportare

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2018   Notă Informativă privind principalii...

Istoria Serviciului Vamal

Date istorice: 4.09.1991 - Decretul Preşedintelui cu privire la subordonarea instituţiilor vamale...

Cooperarea internațională și integrarea europeană

Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul vamal este unul din elementele de...