You are here

Despre Comitetul Consultativ

Ordinul nr. 348-O din 11.09.2017, cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului Consultativ pe lîngă Serviciul Vamal și pe lîngă Biroul Vamal.

Comitetul Consultativ a fost conceput ca un mecanism de consolidare a transparenţei în activitatea organelor vamale şi, în acest sens, este menit să contribuie la sporirea nivelului de cunoştinţă în rîndurile societăţii civile referitor la politicile promovate de Serviciului Vamal, precum şi familiarizarea oamenilor de afaceri cu schimbările preconizate în legislaţia vamală.

Implicarea cît mai activă a oamenilor de afaceri în procesul de luare a deciziilor a devenit o condiţie indispensabilă pentru crearea unui mediu favorabil dezvoltării comerţului exterior. În acest context, este esenţial ca asociaţiile de transportatori, expeditori, brokeri vamali şi alţi antreprenori să  devină parteneri  mai profesionişti şi mai responsabili ai Serviciului Vamal.  Din această perspectivă, Consiliul Consultativ oferă o oportunitate concretă de abordare în ansamblu a legislaţiei şi procedurilor vamale, dar totodată va permite identificarea unui set de măsuri complexe în vederea perfecţionării cadrului legislativ corespunzător standardelor internaţionale.

Conform Regulamentului, Comitetul Consultativ este un organism consultativ şi toate deciziile acestuia vor fi aprobate în baza unei înţelegeri reciproce.

Obiectivele de bază ale Comitetul Consultativ constituie:

intensificarea dialogului şi schimbului de informaţii dintre vamă şi comunitatea de afaceri pe problemele ce vizează aplicarea legislaţiei vamale şi dificultăţile practice legate de trecerea mărfurilor peste frontiera vamală;
sporirea transparenţei în problemele ce vizează procedurile vamale;
sporirea nivelului de cunoştinţă în rîndurile comunităţii de afaceri referitor la activităţile şi politicile promovate de Serviciul Vamal, precum şi familiarizarea acestora cu schimbările preconizate în domeniul reglementărilor vamale în vederea evaluării posibilului impact al acestora asupra activităţii celor vizaţi;
perfecţionarea şi simplificarea procedurilor vamale prin armonizarea cadrului normativ cu cel din Uniunea Europeană şi standardele internaţionale în domeniu;
implementarea celor mai bune tehnici şi practici internaţionale în domeniul procedurilor de trecere a frontierei;
examinarea unor situaţii problematice particulare în vederea identificării barierelor existente şi identificarea soluţiilor optime pentru rezolvarea acestora;
asigurarea aplicării uniforme şi respectării reglementărilor vamale de către participanţii la comerţul internaţional;
crearea unui mediu de afaceri competitiv şi promovarea concurenţei loiale în domeniul comerţului exterior.