You are here

Curs intensiv de studiere a limbii engleze pentru colaboratorii vamali

În prezent, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie una dintre cerințele de bază impuse de angajatorii din majoritatea domeniilor de activitate, inclusiv din sfera vamală.  În acest context, la inițiativa conducerii Serviciului Vamal a fost dispusă organizarea unui curs intensiv de studiere a limbii engleze pentru angajații care necesită în mod prioritar îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a acestei limbi.

Ciclul de instruiri, organizat cu implicarea specialiştilor unui Centru de formare lingvistică în cadrul Proiectului Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare a DCFTA, finanţat de către Uniunea Europeană, va fi desfășurat pe parcursul a 10 săptămâni și va include participarea a 15 colaboratori.

Grupul ţintă este constituit din şefi de subdiviziuni, inspectori vamali şi responsabili de comunicarea cu partenerii de dezvoltare.

Scopul cursului este dezvoltarea aptitudinilor de comunicare necesare pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor de serviciu în organele vamale şi consolidarea capacităţilor instituţionale, precum şi facilitarea comunicării transfrontaliere. Astfel, colaboratorii vamali își vor dezvolta cunoştinţele de limbă engleză pentru înţelegerea curentă şi capacitatea de a conversa, precum și pentru formularea concisă a mesajelor scrise şi verbale în actul comunicativ.

Participanţii la curs vor obţine certificate de competenţă lingvistică la încheierea procesului de studiu.

Limba engleză se află pe locul trei în topul celor mai vorbite limbi la nivel mondial, cu  peste 300 de milioane de vorbitori, după limba chineză (mandarina) și spaniolă. Peste un miliard de oameni din întreaga lume vorbesc engleza cel puțin la un nivel de bază. Totodată, engleza reprezintă limba oficială în cel puţin 53 de state ale lumii, fiind astfel cea mai vorbită limbă din Uniunea Europeana şi prima limbă oficială a Organizaţiei Naţiunilor Unite.