You are here

Cum poți obține semnătura digitală, pentru a efectua declararea vamală electronică

În contextul lansării procedurii de vămuire electronică a mărfurilor la export în conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 agenții economici și/sau brokerii vamali pentru a completa și ulterior a depune o declaraţie vamală electronică trebuie să dispună de o semnătura digitală. 

Pentru a obține semnătura digitală, necesară procedurii de declarare electronică, persoanele interesate pot depune o cerere însoțită de un set de acteîn adresa Centrului de Telecomunicații Speciale sau în adresa Î.S. Vamservinform.

Atenție, dacă deja dispuneți de semnătura digitală emisă de Centrul de Telecomunicaţii Speciale, pentru a o utiliza în Sistemul Informațional Vamal ASYCUDA WORLD este necesar doar autentificarea la IS Vamservinform.

 

Informații de contact: 
Centru de Telecomunicații Speciale, tel: 022 820939 sau 022 820969, e-mail: pki@cts.md;
Vamservinform, tel: 022 400250, e-mail: de@vsi.md .