You are here

Contravenţiile vamale

Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere contravenţională

Tipurile de încălcări ale regulilor vamale cu răspundere contravenţională sînt prevăzute de Codul...

Tipurile de contravenţii vamale cu răspunderea materială

Contravenţie vamală înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune...