You are here

CONTINGENTE

- Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 17.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului. Monitorul Oficial nr.358-363/1052 din 04.12.2014;

- Legea nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, (Notele de la Capitolul – 4 și 17). Monitorul Oficial nr.231-237/529 din 08.08.2014;

- Hotărîrea Guvernului nr. 400 din 16.06.2015 cu privire la modul de administrare a contingentului tarifar la importul în vrac a laptelui. Monitorul Oficial nr.160/445 din 19.06.2015;

- Hotărîrea Guvernului nr. 114 din 22.02.2012 cu privire la modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb şi produse zaharoase. Monitorul Oficial nr.42-45/145 din 02.03.2012;

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (Anexa nr. 12). Monitorul Oficial nr.197-200/876 din 31.12.2009;

- Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Anexa nr. XV). Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014;

- Acord de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia ratificat prin Legea nr. 49 din 31.03.2016 (Anexa III, Lista 1). Monitorul Oficial nr.114-122/227 din 29.04.2016;