You are here

Concurs de angajare_Secția documentare, Biroul Vamal Nord

 

Anunț

 

privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

 

 

Subdiviziunea: Secția documentare, Biroul Vamal Nord (or. Bălți, str. Cicicalo nr. 1)

 

Funcții vacante:

Inspector superior controlul asupra executării hotărârilor – 1 unitate;

 

Sarcina de bază: Asigurarea ținerii lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Biroului Vamal;

 

Condiţiile generale de ocupare a funcției:

  1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei; e) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcției:

 

Studii:

  • Superioare sau medii de specialitate;

  • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows;

  • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) sediului admnistrativ al biroului vamal  respectiv.

 

Va constitui un avantaj:  Experiență profesională în domeniul activității de secretariat;

 

Abilităţi: Abilități de lucru cu informația, comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipa.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

  • Copia buletinului de identitate;

  • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici); 

  • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarațaia pe propria răspundere: vezi aici);

  • Copia carnetului de muncă; 

  • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;

 

Termen limită de depunere a dosarului: data 14 aprilie 2017, ora 17.00

 

Modalitatea de depunere a dosarului:

  • pe suport de hârtie (personal sau prin poștă) la adresa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, 

str. N. Starostenco 30, or. Chişinău,

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena

Telefon de contact: 022-574-249; 022-574-125

 

E-mail: svresurseumane@customs.gov.md

 

Web site: www.customs.gov.md