You are here

Colaborare moldo - turcă în domeniul vamal

La 11 noiembrie a.c a avut loc o ședință între conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi delegaţia Oficiului Coordonator al Programelor TIKA din Chişinău.

În cadrul întrevederii bilaterale s-a discutat despre intensificarea cooperării moldo-turce în activitatea vamală, şi anume în domeniul instruirii, dezvoltării infrastructurii unor posturi vamale, donării de echipament tehnic, dezvoltării softurilor informaţionale.

Oficialii Serviciului Vamal au menţionat ariile vamale importante care necesită investiţii: facilitarea comerţului, analiza de risc, dotarea tehnică a posturilor vamale, dezvoltarea softurilor informaţionale specifice domeniului vamal.

Ambele părţi şi-au exprimat speranţa unei colaborări fructuoase şi obţinerii de rezultate palpabile.

Anterior, 10 colaboratori vamali au vizitat posturile vamale Edirne-Kapikule şi Aeroport Istanbul Ataturk din Turcia la invitaţia Ministerului Vămii şi Comerţului, Turcia în contextul Protocolului celei de-a VII-a Comisii interguvernamentale moldo-turce pentru cooperare comercial-economică (3-5 februarie 2014) . În cadrul acestor vizite de studiu, colaboratorii vamali s-au familiarizat cu practicile internaţionale de depistare a contrabandei şi cu procedurile vamale aplicate în cadrul posturilor vamale respective.

Notă: Agenţia Turcească Pentru Colaborare şi Coordonare, TIKA, reprezintă o instituţie de implementare a politicii externe a Turciei şi este responsabilă de coordonarea cooperării Turciei cu organizaţiile naţionale, precum şi cu partenerii internaţionali şi donatorii bilaterali. Instituţia respectivă acordă asistenţă financiară în domeniul renovării infrastructurii, donării de echipament, cooperării tehnice, educaţiei, sănătăţii, agriculturii etc.

Secția managementul relațiilor publice
Tel: 574 188