You are here

Codul mărfii

Atunci cînd codul mărfii este cunoscut, pentru a afla cota taxei vamale a unui tip de marfă, veţi parcurge paşii de mai jos. 
Vom utiliza un exemplu tipic de marfă - Dicţionar - codul acesteia în nomenclatorul mărfurilor fiind 490191000.

1. În căsuţa de căutare introduceţi codul mărfii şi accesaţi butonul CAUTĂ.

2. Selectaţi secţiunea apărută a Tarifului Vamal Integrat în care se regăseşte codul introdus.


3. Accesaţi butonul din dreapta - % - pentru a fi viziualizata cota taxei vamale a acestui tip de marfă.

În acest moment vi se va deschide următoarea fereastră

de unde puteţi citi cu ușurință că cota taxei vamale pentru Dicţionar este de - 10 %.

La fel în această fereastră puteţi găsi informaţia cu privire la cota TVA, accizul pentru mărfurile accizate şi alte taxe dacă se aplică.