You are here

Codul de etică și conduită a colaboratorului vamal

Codul de etică și conduită a colaboratorului vamal stabilește principiile fundamentale de etică, normele obligatorii de conduită profesională și disciplina de serviciu în organele vamale. Acesta prevede asigurarea prestării unor servicii de calitate, bazate pe etică și integritate organizațională, conștientizarea  de către  colaboratorul vamal a responsabilității în  procesul îndeplinirii atribuțiilor și a necesității de a respecta  disciplina  de serviciu.