You are here

Cerinţele specifice de securitate înaintate lanţului logistic internaţional al solicitantului AEO

 În vederea evaluării capacităţilor de securitate a lanţului logistic internaţional al solicitantului, participanţii în cadrul lanţului logistic internaţional, trebuie să îndeplinească cerinţe specifice, și sînt divizaţi în funcţie de rolul lor în următoarele categorii:

  a) producători;
  b) exportatori;
  c) expeditori de mărfuri;
  d) deţinători de antrepozit vamal;
  e) brokeri vamali;
  f) importatori;
  g) transportatori.

 Cerinţele impuse producătorilor în cadrul lanţului logistic internaţional se referă la:

  a) garantarea siguranţei şi securităţii procesului de producţie pentru produsele lor;
  b) garantarea siguranţei şi securităţii aprovizionării clienţilor lor cu aceste produse.

 Cerinţele impuse exportatorilor în cadrul lanţului logistic se referă la:

  a) responsabilitatea privind corectitudinea declaraţiei de export şi pentru depunerea acesteia la timp, în cazul în care declaraţia de export se depune de exportator;
  b) efectuarea formalităţilor de export, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova, inclusiv a măsurilor de politică economică, şi achitarea drepturilor de export;
  c) asigurarea furnizării de mărfuri către transportatorul sau expeditorul de mărfuri ori către brokerul vamal, în condiţii de securitate şi siguranţă.

 Cerinţele impuse expeditorilor de mărfuri în cadrul lanţului logistic internaţional se referă la:

  a) respectarea reglementărilor privind formalităţile de transport;
  b) garantarea securităţii şi siguranţei transportului de mărfuri;
  c) respectarea reglementărilor privind declaraţiile sumare.

 Cerinţele impuse deţinătorilor de antrepozit vamal în cadrul lanţului logistic internaţional se referă la:

  a) luarea măsurilor necesare ca mărfurile aflate într-un antrepozit vamal să nu iasă de sub supravegherea autorităţii vamale;
  b) îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din depozitarea mărfurilor cărora li se aplică regimul de antrepozit vamal;
  c) respectarea condiţiilor particulare specificate în cadrul autorizaţiei pentru antrepozitul vamal respectiv.

 Cerinţele impuse brokerului vamal în cadrul lanţului logistic internaţional se referă la aplicarea prevederilor necesare, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova specifice tipului de reprezentare, în vederea plasării mărfurilor sub un regim vamal.

 Cerinţele impuse transportatorilor în cadrul lanţului logistic internaţional se referă la:

  a) luarea măsurilor corespunzătoare în vederea asigurării securităţii şi siguranţei transportului de mărfuri, în special prin evitarea accesului neautorizat şi manipulării frauduloase a mijloacelor de transport şi mărfurilor transportate;
  b) furnizarea documentaţiei de transport necesare, la cererea autorităţilor competente;
  c) efectuarea formalităţilor legale ce le revin în calitatea pe care o deţin, în conformitate cu Codul vamal al Republicii Moldova.

 Cerinţele impuse importatorilor în cadrul lanţului logistic internaţional se referă la:

  a) responsabilitatea de a atribui mărfurilor prezentate autorităţii vamale o destinaţie vamală, în cazul în care nu au numit un reprezentant în relaţiile lor cu organul vamal, care să acţioneze în cadrul reprezentării indirecte;
  b) responsabilitatea pentru corectitudinea declaraţiei şi pentru depunerea acesteia la timp, în cazul în care declaraţia vamală se depune de importator;
  c) asigurarea respectării Codului vamal al Republicii Moldova, care determină statutul mărfurilor şi mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii şi de destinaţia mărfurilor;
  d) luarea măsurilor corespunzătoare în vederea asigurării securităţii şi siguranţei transportului de mărfuri, în special prin evitarea accesului neautorizat şi manipulării frauduloase a acestora.

 În cazul în care AEO deţine informaţii că unul dintre partenerii săi de afaceri care face parte din lanţul logistic nu îndeplineşte standardele de securitate şi siguranţă corespunzătoare responsabilităţilor ce îi revin, acesta trebuie să informeze Serviciul Vamal.