You are here

Cea de-a doua întrevedere privind cooperarea Regională între oficiile de cîmp ale EUBAM și Serviciul Vamal al RM

La 13 noiembrie 2014 în incinta Aparatului Central al Serviciului Vamal s-a desfășurat cea de-a doua întrevedere privind cooperarea regională a Serviciului Vamal cu Oficiile de cîmp ale EUBAM. În cadrul acesteia Părțile au evaluat rezultatele colaborării bilaterale între subdiviziunile teritoriale ale SV RM și EUBAM  pentru mai-octombrie 2014, constatatînd un nivel înalt de cooperare.

În cadrul ședinței, Dl. Iurie Ceban a menționat, că rolul EUBAM în implementarea standardelor europene în activitatea vamală a RM este foarte important. Concomitent Dl. Ceban a remarcat, că în curînd, peste 2 săptămîni, Misiunea va marca cea de-a 9-a aniversare, devenind pe parcursul acestor ani partenerul strategic al SV cu ajutorul căreia  a fost posibil să fie obținute rezultate palpabile în multe domenii.  

În contextul intrării în vigoare din septembrie curent a Acordului de Asociere RM-UE SV îi revine un rol important la capitolul facilitării comerțului prin implementarea procedurilor simplificate de vămuire, declarării electronice, certificării originii mărfurilor, protecției proprietății intelectuale, etc.. În acest sens, recomandările experților europeni oferite la toate nivelurile SV, și în special inspectorilor aflați la executarea obligațiunilor la pista de control, reprezintă un suport considerabil în implementarea standardelor europene în activitatea vamală a RM.

Dl Ceban a mulțumit experților europeni pentru asistența oferită, asigurînd de întreaga disponibilitatea SV de colaborare în continuare.

Notă: EUBAM activează în baza Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (Palanca, 7 octombrie 2005). Misiunea UE urmăreşte următoarele obiective principale: sprijinul în implementarea Planurilor de Acţiuni ale UE în cadrul Politicii europene de vecinătate cu Republica Moldova şi Ucraina; contribuirea la soluţionarea conflictului transnistrean prin consolidarea supravegherii frontierei, astfel reducînd eventualele pericole de securitate, provenite din această regiune; dezvoltarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale serviciilor vamale şi de grăniceri în vederea asigurării controlului eficient la frontieră; prevenirea contrabandei şi răspîndirea armamentului prin intermediul asigurării infrastructurii şi echipamentului necesar, precum şi a consilierii şi instruirii; majorarea veniturilor vamale şi crearea condiţiilor necesare pentru implementarea corectă a politicii naţionale de comerţ prin perfecţionarea capacităţilor organelor vamale şi prin combaterea corupţiei; îmbunătăţirea cooperării dintre Republica Moldova şi Ucraina în domeniul schimbului de informaţie transfrontalieră şi al operaţiunilor comune etc.

Mai mult, perioada de activitate a Misiunii UE a  confirmat eficienţa monitorizării frontierei de stat moldo-ucrainene pentru asigurarea stabilităţii şi securităţii în regiune.

Secția managementul relațiilor publice

Tel: 574 188