You are here

Biroul Vamal Cahul mai aproape de agenții economici

La 11 septembrie anul curent în cadrul Biroului Vamal Cahul a fost desfășurată o nouă ședință a Comitetului Consultativ, unde au fost prezenţi reprezentanţi ai mediului de afaceri din raza de activitate a Biroului Vamal Cahul, brokeri vamali şi specialişti în domeniul vămuirii.

Şedinţa comitetului consultativ a fost prezidată de dl.Vladlen Stadler, şef al Biroului Vamal Cahul, la deschiderea căreia i-a chemat pe toţi prezenţi la comunicare interactivă şi a accentuat importanţa menţinerii în continuare a unui dialog constructiv între organele vamale şi toţi cei prezenţi la şedinţă, identificarea problemelor şi soluţionarea lor încît să se excludă orice impediment în desfăşurarea activităţii vamale.

În cadrul ședinței, celor prezenți li s-a adus la cunoştinţă despre modificările continue ale cadrului legal ce ţine de activitatea vamală în legătură cu semnarea şi parafarea Acordului de Asociere în vederea interpretării corecte a acestora cu evitarea eventualelor riscuri de încălcare a reglementărilor vamale de aplicare incorectă a prevederilor dispuse prin lege.

Totodată, în cadrul şedinţei au fost abordate subiecte referitoare la modificărişe curente ale Codului Vamal, modificările şi completările operate la anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.1140 din 02.11.2005" Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a stinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al R Moldova regimului vamal de perfecționare activă, prin prisma Hotărîrii Guvernului nr.516 din 02.07.2014 „ cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova".

Cei prezenţi la şedinţă au fost familiarizaţi cu punerea în asplicare provizorie a Acordului de Asociere între R.Moldova pe de o parte şi Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelle la 27 iunie 2014, beneficiile pentru Republica Moldova. Aplicarea taxei vamală potrivit prevederilor circularei nr.571-e din 29.08.2014, regulile de ortigine a mărfurilor urmare a ultimilor modicări şi completări, reeşind din noile reglementări ale Acordului.

Cu un interes deosebit a fost tratat subiectul cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, considerat un aspect important .Toţi cei prezenţi și-au expus speranța că toate soluționările subiectelor abordate vor contribui la procesul de perfecționare a legislației într-o corelare perfectă cu noile tendințe în dezvoltarea economiei țării.

În încheierea şedinţei dl.Vladlen Stadler a mulţumit celor prezenţi de receptivitatea de care dau dovadă de fiecare dată,a remarcat interesul sporit din ultimul timp al mediului de afaceri faţă de iniţiativele demarate de către Serviciul Vamal, ceea ce denotă un grad sporit de încredere şi transparenţă în administrarea vamală şi în continuare vor fi organizate astfel de ședințe pe diferite tematici în scopul asigurării unui dialog eficient şi constructiv.

NOTĂ: Consiliul Consultativ al Serviciului Vamal este conceput ca un mecanism de consolidare a transparenţei în activitatea organelor vamale şi, în acest sens, este menit să contribuie la sporirea nivelului de cunoştinţă în rîndurile societăţii civile referitor la politicile promovate de către organul vamal, precum şi familiarizarea oamenilor de afaceri cu schimbările preconizate în legislaţi. Promovarea şi dezvoltarea continuă a unui parteneriat eficient între organul vamal şi mediul de afaceri, reprezintă un subiect prioritar în activitatea Serviciului Vamal. Astfel, în fiecare lună la fiecare birou vamal este convocată Şedinţa comitetului consultative.