You are here

Biroul Vamal Bălți mai aproape de agenții economici

La începutul lunii septembrie în cadrul Biroului Vamal Bălți a fost desfășurată o nouă ședință a Comitetului Consultativ, unde  au fost prezenţi 15 reprezentanţi ai mediului de afaceri din raza de activitate a biroului vamal Bălţi, companii de brokeri vamali, specialişti în domeniul vămuirii, rezidenţi ai zonelor economice libere.

Şedinţa comitetului consultativ a fost prezidată de dl.Igor Cojocaru, şef adjunct al Biroului Vamal Bălţi, la deschiderea căreia a accentuat importanţa menţinerii în continuare a unui dialog constructiv între organele vamale şi toţi cei prezenţi la şedinţă, identificarea problemelor şi soluţionarea lor încît să se excludă orice impediment în desfăşurarea activităţii vamale.

În cadrul ședinței, celor prezenți li s-a adus la cunoștință despre publicarea în Monitorul Oficial a Hotărîrii de Guvern nr. 647 din 07 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 din Codul vamal al Republicii Moldova.

Totodată, agenţii economici, care la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri, dispun de statutul de titular al procedurii simplificate, conform Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de vămuire, nr. 521-O din 10.12.2012, și care întrunesc condițiile de autorizare a procedurilor simplificate de vămuire sau de acordare a statutului de Agent economic autorizat, vor putea solicita simplificările și facilitățile, prin depunerea cererii Serviciului Vamal,iar cei  care la moment nu dispun de statutul de titular al procedurilor simplificate de vămuire au fost îndemanți să profite de această oportunitate, deoarece vor dispune de  anumite facilităţi , ca reducerea  de controale vamale,se vor bucura de traversări mai rapide ale frontierei, vor avea posibilitate de a alege locul efectuării controlului, vor avea dreptul să declară mărfurile cu un număr mai redus de acte vamale, iar formalităţile vamale vor fi efectuate în regim prioritar.

Totodată,în cadrul şedinţei au fost abordate subiecte referitoare la derularea regimului vamal de perfecționare activă, prin prisma Hotărîrii Guvernului nr.516 din 02.07.2014 „ cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova".

Cei prezenţi la şedinţă au fost familiarizaţi cu principii generale, redevențe și taxe ale Acordului  de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice  și statele membre, pe de o parte, și Republica Moldova , pe de altă parte.

Cu un interes deosebit a fost tratat subiectul cu privire  la prezentarea corectă a originii mărfurilor, considerat  un aspect important la exportul mărfurilor de origine moldovenească.

Toţi cei prezenţi și-au  expus speranța că toate soluționările subiectelor abordate vor contribui la procesul de perfecționare a legislației într-o corelare perfectă cu noile tendințe în dezvoltarea economiei țării.

În încheierea şedinţei dl.Igor Cojocaru a mulţumit celor prezenţi de receptivitatea de care dau dovadă de fiecare dată,a remarcat interesul sporit din ultimul timp al mediului de afaceri faţă de iniţiativele demarate de către Serviciul Vamal, ceea ce denotă un grad sporit de încredere şi transparenţă în administrarea vamală şi  în continuare vor fi organizate astfel de ședințe pe diferite tematici în scopul asigurării unui dialog eficient şi constructiv.

 

NOTĂ: Consiliul Consultativ al Serviciului Vamal este conceput ca un mecanism de consolidare a transparenţei în activitatea organelor vamale şi, în acest sens, este menit să contribuie la sporirea nivelului de cunoştinţă în rîndurile societăţii civile referitor la politicile promovate de către organul vamal, precum şi familiarizarea oamenilor de afaceri cu schimbările preconizate în legislaţi. Promovarea şi dezvoltarea continuă a unui parteneriat eficient între organul vamal şi mediul de afaceri, reprezintă un subiect prioritar în activitatea Serviciului Vamal. Astfel, în fiecare lună la fiecare birou vamal este convocată Şedinţa comitetului consultative.