You are here

Audit postvămuire

Audit vamal reprezintă o forma de efectuarea a controlului vamal care constă în verificarea informaţiilor care figurează în declaraţia vamală şi în documentele însoţitoare, a existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unui regim vamal, examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor sub orice formă, inclusiv computerizată, a mijloacelor de transport, a spaţiilor de depozitare, respectiv a mărfurilor în cazul în care acestea mai pot fi identificate.

Auditul postvămuire reprezintă un instrument de verificare a respectării legislaţiei vamale, al detectării fraudelor şi infracţiunilor, în condiţiile actuale ale creşterii comerţului internaţional şi al necesităţii reducerii formalităţilor de vămuire, prin examinarea modului de administrare şi organizare, precum şi a procedurilor/sistemelor interne respectiv ale agentului economic.

Auditul postvamuire trebuie conceput  însă nu doar ca un instrument de combatere a fraudelor ci şi de prevenire, prin orientarea agenţilor economici în vederea reducerii posibilităţii de încălcare a legislaţiei vamale respectiv de orientare a analizei de risc.

Procedura de efectuare a Auditului este stabilită în Regulamentul aprobat prin ordinul Serviciului Vamal.  

Rezultatele activității subdiviziunilor control ulterior pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Statistica controalelor ulterioare efectuate în perioada anilor 2012-2015

Raport privind activitatea subdiviziunilor control ulterior din cadrul Serviciului Vamal (sub aspectul tipului plăţilor)