You are here

Au fost discutate aspecte de vămuire a bagajului neînsoțit

Conducătorii autorităților vamale din Republica Moldova și România au discutat cu reprezentanții transportatorilor aspecte de vămuire a bagajului neînsoțit.

La 7 noiembrie, a.c. la sediul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a avut loc ședința comună a conducătorilor autorităților vamale din Republica Moldova și România la care au participat reprezentanți ai transportatorilor de bagaj neînsoțit.

În premieră, în acest format au fost discutate aspecte de transport internațional al bagajelor neînsoțite prin frontiera moldo-română, subiect de importanța deosebită pentru concetățenii Republicii Moldova.

La ședința au participat și reprezentanții Biroului pentru Relaţii cu Diaspora al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

Tudor BALIȚCHI a precizat că Serviciul Vamal a lansat la începutul anului curent, un dialog direct și transparent cu transportatorii de colete, fiind organizate, periodic, ședințe de lucru, unde au fost discutate aspecte de conformare a transportatorilor cerințelor prevăzute de legislație și facilitarea traficului transfrontalier.

Scopul acestor discuții a fost ca prin dialog și parteneriat între vama și transportatorii să asigurăm trecerea cît mai rapidă a frontierei pentru transportatorii legali, astfel încît coletele să ajungă la destinatari la timp, a reiterat BALIȚCHI.

Conducătorii autorităților din ambele părți au convenit asupra intensificării colaborării și a schimbului de informații privind coletele transportate, precum și asigurarea unui mecanism de intervenții punctuale operative în toate cazurile de sesizare a unor neconformități. Mai mult, acest mecanism va fi implementat în mod transparent, fiind implicați și transportatorii de colete, iar orice persoană va putea solicita consultanță sau asistența prin sesizarea autorităților vamale responsabile.

Acest mecanism va contribui la o uniformizare în termen cît mai rapid a modului de lucru la toate posturile vamale, și traversarea fără impedimente a bagajelor neînsoțite.

Totodată, Tudor BALIȚCHI a solicitat omologului din România intensificarea colaborării și mobilizarea prin aplicarea celor mai optime mecanisme de control, pentru asigurarea facilitării traficului transfrontalier, în special, în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci cînd există un aflux mare de călători și colete.

Secția managementul Relațiilor publice 
Tel. 574 188