You are here

Anunț proba scrisă pentru concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante din 09.04.2019

Anunț

Proba scrisă la concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal (anunțate la 09.04.2019)
se va desfășura în data de 21 mai 2019 în incinta Aparatului Central al Serviciului Vamal,
str. N. Starostenco, nr. 30, or. Chișinău.

Candidații admiși la proba scrisă trebuie sa aibă asupra sa buletinul de identitate.

Candidații admiși se vor prezenta la proba scrisă conform listei:

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs
  Data de 21 mai 2019
  Ora 14:00
1 Arabadji Tamara
2 Sochirca Oxana
3 Borcea Natalia
4 Musteață Liubovi
5 Ișcenco Olesea
6 Porcescu Vitalie
7 Ochișan Lilia
8 Secaș Galina
9 Preda Vitalie
10 Orloi Sergiu
11 Zaporojan Mihaela
12 Cazac Veronica
13 Decuseară Victor
14 Soltan Vadim
15 Timofti Iana
16 Capraru Arcadie
17 Ianuș Nicolae
18 Moraru Victoria
19 Arabagi Alexandru
20 Vulpe Eugeniu
21 Horozova Rodica
22 Domenti Serghei
23 Guzinco Alina
24 Mîțăblîndă Denis
25 Grosu Maricel
26 Robu Cristina
27 Hioara Olga
  Ora 15:00
1 Canicovschi Irina
2 Șevcenco Iurii
3 Rotari Igor
4 Ștepa Larisa
5 Arhiri Vasile
6 Roico Andrei
7 Strîmbul Alexandru
8 Panțîri Denis
9 Pascaru Lilian
10 Cucuruzac Marcel
11 Marian Andrei
12 Pascari Alexandru
13 Percic Mihaela
14 Strulea Laurențiu
15 Hropotinschii Valentin
16 Ciobanu Natalia
17 Moraru Dorin
18 Lesnic Alexandru
19 Bulbaș Ana
20 Prijmireanu Eduard
21 Gangu Vera
22 Moșneaga Diana
23 Marcuța Alexandru
24 Donea Vasile
25 Goncear Cristina
26 Bogaci Irina
27 Vasilică Luminița