You are here

Anunț privind organizarea probei scrise pentru concursurile din perioada 20-28 decembrie 2018

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursurilor publice de angajare,
anunțate la 20, 27 și 28 decembrie 2018

Candidații admiși se vor prezenta la proba scrisă conform listei:

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
  Data de 12 februarie 2019
  Ora 10:00
1 Ganea Vitalie
2 Chișnicean Anastasia
3 Gavrilița Liuba
4 Chiosa Iaroslav
5 Palega Vitalie
6 Păduraru Vlad
7 Zanoci Violeta
8 Barbăroșie Eugenia
9 Babușca Cristina
10 Ciobanu Viorel
11 Prisac Cristian
12 Gălușcă Eduard
13 Demian Ștefan
14 Pasarari Teodor
  Ora 11:00
1 Ghencea Alexandru
2 Pleșca Vladii
3 Filip Svetlana
4 Culev Tudor
5 Porcescu Vitalie
6 Decuseară Victor
7 Voitic Vasile
8 Tutuescu Ion
9 Gavdiuc Marian
10 Tanasî Vasile
11 Carpenco Ion
12 Bolgari Alexandru
13 Șchendra Irina
14 Velcev Serghei
15 Movilă Igor
16 Bordei Ghenadie
17 Tabac Gheorghe
18 Guzinco Alina
19 Aricov Veaceslav
20 Tornea Gheorghe
21 Brăilă Anatolie
22 Apărece Svetlana
23 Borcea Natalia
24 Dascalaș Olga
25 Covaliov Vitali
26 Moldovanu Tatiana
27 Bancila Iulia
28 Caravasili Svetlana
29 Onică Ion
30 Musteață Liubovi
31 Cășuneanu Rodica
32 Cucerescu Vasile
33 Arabadji Tamara
34 Chicicov Irina
  Ora 13:00
1 Condrea Maxim
2 Rusu Cristina
3 Vengher Vasile
4 Bogaciuc Roman
5 Preda Vitalie
6 Cozlovschi Teodor
7 Postovan Dmitrii
8 Fomit Dan
9 Voina Andrei
10 Lesnic Alexandru
11 Dumitraș Ghenadie
12 Cebotari Vadim
13 Moroșan Serghei
14 Nichiforeac Iulian
15 Istrati Cristina
16 Lîsîi Ala
17 Levițcaia Silvia
18 Țurcan Nelea
19 Ștepa Larisa
  Data de 13 februarie 2019
  Ora 10:00
1 Costin Natalia
2 Borodachi Sorina
3 Druță Ina
4 Hropotinschii Valentin
5 Frunză Iurie
6 Bumbac Eduard
7 Zghiban Maria
8 Petrașcu Iolanta
9 Antoci Natalia
10 Juratu Dana
11 Bulbaș Ana
12 Ciobanu Alexandru
13 Covalciuc Anișoara
14 Parlui Cristina
15 Ochișan Lilia
16 Galaicu Valeriu
17 Baidauz Feliciu
18 Costin Natalia
19 Trofimov Tatiana
20 Chițan Cristina
21 Jivotovscaia Angela
22 Macovschi Cristina
23 Plăcintă Albina
  Ora 11:00
1 Preda Vitalie
2 Pleșca Artur
3 Surila Marian
4 Gumă Nicolae
5 Nicolaevici Ion
6 Pasat Oleg
7 Chiosa Roman
8 Ghenciu Alexei
9 Dîru Eugeniu
10 Visan Victor
11 Musteață Alexei
12 Eni Andrei
13 Codrean Marcel
14 Vulpe Eugeniu
15 Veleșco Maxim
16 Plăcintă Ștefan
17 Balan Dumitru
18 Codrean Natalia
19 Muntean Nicolae
20 Lupan Corneliu
21 Oleinic Dumitru
22 Grosu Dumitru
23 Covaliov Petru
24 Sibov Eduard
25 Gargaun Octavian
26 Mușet Mihail
27 Florică Stanislav
28 Munteanu Valeriu
29 Pasarari Teodor
30 Cucuruzac Marcel