You are here

Anunț privind organizarea probei scrise a concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal

Serviciul Vamal anunță lista persoanelor admise la proba scrisă a concursurilor publice de angajare, anunțate în perioada 20-28 decembrie 2018.

Proba scrisă se va desfășura în perioada 12-13 februarie, începând cu ora 10:00, în incinta Aparatului Central al Serviciului Vamal, mun. Chișinău, str. Starostenco 30.  Candidații admiși se vor prezenta la proba scrisă a concursului conform listei și programului publicat. Aceștia urmează să dețină, în mod obligatoriu, și un act de identitate valabil.