You are here

Anunț privind organizarea concursului de suplinire a funcțiilor vacante în cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal

Serviciul Vamal anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul subdiviziunii Aparatului Central.

Condițiile generale de participare la concurs, bibliografia, dar și actele care urmează a fi prezentate în mod obligatoriu sunt indicate pe pagina web, la subrubrica Posturi Vacante din rubrica Funcționarul Vamal.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este 12 octombrie 2018, ora 17.00