You are here

Anunț privind organizarea concursului de suplinire a funcțiilor vacante în cadrul Aparatului Central și a Biroului Vamal Nord

Serviciul Vamal anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Aparatului Central și ale Biroului Vamal Nord.

Condițiile generale de participare la concurs, bibliografia, dar și actele care urmează a fi prezentate în mod obligatoriu sunt indicate pe pagina web, la subrubrica Posturi Vacante din rubrica Funcționarul Vamal.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este 12 octombrie 2018, ora 17.00