You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ANGAJARE ÎN CADRUL BV NORD

AnunțServiciul Vamal angajează un inspector superior control asupra executării hotărîrilor în Secția documentare din cadrul Biroului Vamal Nord.

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea ținerii lucrărilor de secretariat în cadrul biroului vamal;
 2. Controlul aplicării în biroul vamal a legislației referitoare la ținerea lucrărilor de secretariat;
 3. Controlul aplicării în biroul vamal a legislației referitoare la ținerea lucrărilor de arhivă.

Cerinţe specifice pentru candidat: studii superioare, preferabil în domeniul administrației publice, experiența profesională min.1 an, preferabil în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.

Termen limită de depunere a dosarului: 5 octombrie 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului Vamal Nord sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena
022-574-249; 022-574-125
Biroul Vamal Nord str. Cicicalo nr.1, or. Bălți Darii Rodica
0231-34-213
Biroul Vamal Nord str. Prieteniei nr.5, or. Briceni Terentii Natalia
0247-22-850

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.