You are here

Anunț/Încheiat

LICITATIE PUBLICA DESCHISA PENTRU ACHIZIŢIONAREA MOBILIERULUI PENTRU LABORATORUL VAMAL

Referinţa: MIS - ETC 988, RFP 3.2.1

Serviciul Vamal al Republicii Moldova lansează licitaţia publică cu privire la achiziţionarea mobilierului pentru Laboratorul Vamal.Licitația se petrece în cadrul Proiectului IMPEFO: „Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi Romania în domeniul produselor alimentare şi petroliere" cu asistenţa financiară din cadrul Programului Operaţional Comun al UE România-Ucraina-Moldova 2007-2013.

Dosarul de licitaţie se va solicita prin poșta electronică la adresa e-mail: impefo@customs.gov.md sau se va extrage de mai jos. Acesta include următoarele documente:

A. Nota de Contractare și Instrucțiuni pentru ofertanți

B. Proiect de Contract si Condiții speciale, cu anexele:
- Anexa i: Condiții generale
- Anexa ii +iii: specificațiile tehnice + oferta tehnica
- Anexa iv: defalcarea bugetului (model de Oferta Financiară)
- Anexa V: Formulare (Identificarea financiară, Identificarea legalăModelul garanției de bună execuțieGaranției de pre-finanțare,Garanției de participare la licitațieSchițeProces Verbal de Acceptare Provizorie/Finală)

C. Alte informații
Grila conformitatii administrative
Grila de Evaluare

D. Formularul de depunere a Ofertei

Întrebări pot fi adresate pînă la data de 26.02.2015, ora 17:00 (ora locală).
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 martie 2015, ora 10:00 (ora locală).
Răspunsuri și clarificări cu referire la licitaţie vor fi publicate pe pagina oficială a Serviciului Vamal: www.customs.gov.md.

Tel/fax: +373 22 574 229,
e-mail: impefo@customs.gov.md
Echipa de implementare a proiectului IMPEFO

Data publicării informaţiei: 20-02-2015