You are here

Anunț/Încheiat

LICITATIE PUBLICA DESCHISA PENTRU ACHIZIŢIONAREA MOBILIERULUI PENTRU LABORATORUL VAMAL

Referinţa: MIS - ETC 988, RFP 3.2.1

Serviciul Vamal al Republicii Moldova lansează licitaţia publică cu privire la achiziţionarea Mobilierului pentru Laboratorul Vamal. Invitația poate fi accesata aici. Licitația se petrece în cadrul Proiectului IMPEFO: „Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi Romania în domeniul produselor alimentare şi petroliere" cu asistenţa financiară din cadrul Programului Operaţional Comun al UE România-Ucraina-Moldova 2007-2013.

Dosarul de licitaţie se va solicita prin poșta electronică la adresa e-mail: impefo@customs.gov.md sau se va extrage de mai jos. Acesta include următoarele documente:

A. Nota de Contractare și Instrucțiuni pentru ofertanți

B. Proiect de Contract si Condiții speciale, cu anexele:
- Anexa i: Condiții generale
- Anexa ii +iii: specificațiile tehnice + oferta tehnica
- Anexa iv: defalcarea bugetului (model de Oferta Financiară)
- Anexa v: Formulare (identificare legalaidentificare financiaramodele de garanții Imodele de garanții II , modelul garanției de participare)

C. Alte informații
Grila conformitatii administrative
Grila de Evaluare

Schite etaje mobilate.

D. Formularul de depunere a Ofertei

Corrigendum la Instructiuni pentru ofertanti si la Anexa II+III Specificatii tehnice

Data limită pentru depunerea ofertelor este 05 februarie, 2015, ora 10:00 (ora locală). Întrebări pot fi adresate pîna la data de 15.01.2015. Răspunsurile și clarificările cu referire la licitaţie vor fi publicate pe pagina oficială a Serviciului Vamal:www.customs.gov.md

Lista întrebărilor și clarificărilor parvenite de la solicitanții dosarului de licitație.

Va informăm despre faptul că Intâlnirea de clarificări va avea loc la sediul Serviciului Vamal, data de 12.01.2015 ora 15-00, bir. 003, la adresa: or. Chișinău, str. Nicolae Starostenco 30.

Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor de la Autoritatea Contractantă fiind data de 15.01.2015, ora 17-00 (conform Instrucțiunii pentru ofertanți).

Pentru relaţii de contact: Echipa proiectului IMPEFO: Tel/fax: +373 22 574 229, e-mail: impefo@customs.gov.md

Data publicării informaţiei: 28-01-2015