You are here

Anunț/Încheiat

Serviciul Vamal lansează licitaţia repetată cu privire la achiziţionarea lucrărilor de construcţie a laboratorului vamal (anulată)

IMPEFO - Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Moldova şi Romania în domeniul produselor alimantare şi petroliere, MIS-ETC 988

ACHIZIŢII PUBLICE PENTRU CONSTRUCŢIA LABORATORULUI VAMAL ÎN CHIŞINĂU

LICITAȚIA Nr.2
Amplasarea anunțului - 8 august 2013
Deschiderea ofertelor - 15 octombrie 2013

Serviciul Vamal al Republicii Moldova intenţionează să atribuie un contract de lucrări pentru Construcţia clădirii Laboratorului Vamal în mun. Chişinău, str. Dacia, 49/6 cu asistenţa financiară din Programul Operaţional Comun al UE România-Ucraina-Moldova 2007-2013. Dosarul de licitaţie este valabil pentru inspecţie la adresa: Chisinau, str. Columna, 30, Serviciul Vamal, Chisinau, Moldova şi pe adresele web: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publ... şi www.customs.gov.md.

Data limită pentru depunerea ofertei este ora 9:00 (ora locală) 08 octombrie, 2013.

Atenție extindere termin licitație.

Informaţiile adiţionale posibile sau clarificările/întrebările vor fi publicate pe website https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome şi www.customs.gov.md

Pentru relaţii de contact: tel/fax: +373 22 574-229, e-mail: impefo@customs.gov.md.

Invitaţie oficială/Conţinutul dosarului de licitaţie

Notă de contractare a lucrărilor

Dosarul pentru licitaţie:
Volumul 1;
Volumul 2;
Volumul 3 (Specificaţiile tehnice);
Volumul 4 (Formulare model de ofertă financiară);
Volumul 5  (Documente de proiect şi desene tehnice).

Invitația oficială de participare la întîlnirea de clarificare și vizitare a terenului.