You are here

Anunț/Încheiat

Serviciul Vamal lansează licitaţia repetată cu privire la achiziţionarea lucrărilor de construcţie a laboratorului vamal

CONSTRUCŢIA LABORATORULUI VAMAL ÎN CHIŞINĂU
MIS - ETC 988 - RFP 1.4.2/3-repetata

LICITAȚIA Nr.3
Amplasarea anunțului - 6 decembrie 2013
Deschiderea ofertelor - 5 februarie 2014

Serviciul Vamal al Republicii Moldova lansează licitaţia repetată cu privire la achiziţionarea lucrărilor pentru construcția Infrastructurii Laboratorului vamal Chișinău

Licitația se petrece in cadrul proiectului IMPEFO: „Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Moldova şi Romania în domeniul produselor alimentare şi petroliere" și confirma intenţia Serviciului vamal de a atribui un contract de lucrări pentru construcţia „Infrastructura Laboratorului Vamal mun. Chişinău", pe strada Dacia, nr. 49/6 cu asistenţa financiară din cadrul Programului Operaţional Comun al UE România-Ucraina-Moldova 2007-2013. 
Dosarul de licitaţie este valabil pentru inspecţie la adresa: str. Columna nr. 30, of. IMPEFO, şi pe adresa web: www.customs.gov.md , rubrica Achiziții publice. 
Data limită pentru depunerea ofertei este ora 9:30 (ora locală) 05 februarie, 2014. Informaţii adiţionale, posibile clarificări /întrebări vor fi publicate pe website: www.customs.gov.md.
Pentru relaţii de contact: tel/fax: +373 22 574-229, e-mail: impefo@customs.gov.md .

Se invită doritorii de a participa la licitație pe data de 14.01.2014 ora 10.00 și 11.00, la o întâlnire de clarificări și vizită a terenului.

Contract Notice 
Invitație la Licitație

Volumul 1
1. Instrucțiuni pentru Ofertanți 
2. Formular Garanție pentru Participare
3. Formularul Ofertei, Anexă și Chestionar 
4. Grile de Evaluare

Volumul 2 : Documente aferente Proiectului de Contract:

1. Formular de Contract;
2. Condiții Generale;
3. Condiții Speciale;
4. Formular pentru Garanția de bună execuție.

Volumul 3 - Specificatii Tehnice;

Volumul 4 - Model Oferta Financiara;

Volumul 5 - Documentele de proiect, inclusiv desenele tehnice.

Întrebări si răspunsuri parvenite de la candidații la licitație

Data publicării informaţiei: 02-01-2014