You are here

Agent Economic Autorizat/Authorized Economic Operator (AEO)

Beneficii

1) Reducerea de controale fizice şi documentare; 2) Tratament prioritar al mărfurilor şi...

Condiţiile obligatorii

CONDIȚII OBLIGATORII 1) lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional; 2) dispunerea de active...

Tipurile de Autorizaţie AEO

a) autorizaţie AEO pentru simplificări vamale (AEOC) – pentru agenţii economici care solicită să...

Procedura de emitere a Autorizației AEO

Autorizația AEO se eliberează la solicitarea agentului economic prin depunerea unei cereri și...

Suspendarea şi Retragerea Autorizația AEO

Suspendarea autorizației Autorizația AEO se suspenda în următoarele cazuri: a) se constată...

Lista Agenţilor Economici Autorizaţi (AEO)

*/ Lista Agenţilor Economici Autorizaţi (AEO), publicată cu respectarea pct. 22 al Regulamentului...

Cerinţele specifice de securitate înaintate lanţului logistic internaţional al solicitantului AEO

 În vederea evaluării capacităţilor de securitate a lanţului logistic internaţional al...

Lista informaţiilor care trebuiesc comunicate Serviciului Vamal de către titularii Autorizaţiei AEO

Lista informaţiilor care trebuiesc comunicate Serviciului Vamal de către titularii Autorizaţiei AEO