You are here

Acte normative în domeniul vamal

385/16.06.2015 Hotărîre pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova 

1149-XIV/20.07.2000 Codul vamal al Republicii Moldova

Nomenclatura combinată a mărfurilor

501/14.08.2009 Hotărîre cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova

904/13.11.2013 Hotărîre cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor (Preambulul modificat prin Hotărîrea Guvernului nr.675 din 19.08.2014)

761/17.09.2014 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor

456/27.07.2009 Hotarîre cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorului vamal

62/21.03.2008 Legea privind reglementarea valutară

1049/21.09.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului de monitorizare în timp real a evenimentelor, autoturismelor şi persoanelor la posturile vamale

561/18.05.2007 Hotărîre cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal

4/02.01.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea efectivului-limită şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal

466/16.06/2014 Hotărîre privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii echipelor mobile ale Serviciului Vamal 

1290/09.12.2005 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii republicată în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1026 din 14.09.2007

1144/03.11.2005 Hotărîre cu privire la aprobrea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal

1140/02.11.2005 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

792/08.07.2004 Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control (cu modificări şi completări ulterioare Hotărîrea Guvernului nr.1163 din 16.10.2008)

1185/30.09.2003 Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice

1569/20/12/2002 Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane

1599/13.12.2002 Hotărîre cu privire la regulile de origine a mărfurilor

974/15.08.2016 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.

476/17.04.2002 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate 

451/30.07.2001Lege privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de îmtreprinzător

440/27.07.2001Lege cu privire la zonele economice libere

383/29.05.2001Hotărîre despre aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale (cu modificări şi completări ulterioare Hotărîrea Guvernului nr.880 din 21.07.2008)

1150/20.07.2000 Legea serviciului în organele vamale

1031/08.06.2000 Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe

1380/20.11.1997 Legea cu privire la tariful vamal

554/16.06.1997 Hotărîre cu privire la drapelul, pavelionul şi însemnele organelor vamale

1163/24.04.1997 Codul Fiscal