You are here

Şedinţe ale Comitetului Consultativ în cadrul Birourilor Vamale

Şedinţele desfăşurate

 

28.12.2012

Comunicatul informativ

 02-03 aprilie 2013

Comunicat informativ                                   Proces verbal 

30 ianuarie 2014

Ședința Consiliului Consiltativ în cadrul BV Chișinău

10 februarie 2014

Ședința Consiliului Consultativ în cadrul BV Cahul

14 februarie 2014

Ședința Consiliului Consultativ în cadrul BV Ungheni

februarie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Ungheni
februarie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Chișinău
martie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Cahul
 martie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Leușeni
mai 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Ungheni
mai2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Cahul
iunie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Chișinău
iunie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Leușeni

iunie 2014

Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Bender

iulie 2014

Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Briceni

septembrie 2014

Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Ungheni

septembrie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Cahul
octombrie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Cahul
octombrie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Ungheni
noiembrie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Briceni
decembrie 2014 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Chișinău
martie 2015 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Briceni
martie 2015 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Cahul
martie 2015 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Bălți
martie 2015 Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Ungheni
aprilie 2015 Ședința Consiliului Consultativ BV Bender
iunie 2015 Şedinţa Consiliului Consultativ din cadrul BV Cahul
iunie 2015 Şedinţa Consiliului Consultativ din cadrul BV Chişinău
iunie 2015 Şedinţa Consiliului Consultativ din cadrul BV Briceni
iunie 2015 Şedinţa Consiliului Consultativ din cadrul BV Ungheni

iulie 2015

iulie 2015

23 iulie 2015

24 iulie 2015

07 septembrie 2015

Şedinţa Consiliului Consultativ din cadrul BV Briceni

Şedinţa Consiliului Consultativ din cadrul BV Leuşeni

Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Bălți

Ședința Consiliului Consultativ din cadrul BV Bălți

Şedinţa Consiliului Consultativ din cadrul BV Ungheni

 

16.12.2015 - Ședința Comitetului Consultativ din cadrul BV Chișinău

22.12.2015 - Ședința Comitetului Consultativ din cadrul BV Ungheni

30.12.2015 - Ședința Comitetului Consultativ din cadrul BV Briceni

martie 2016 - Ședința Comitetului Consultativ din cadrul BV Ungheni

14.06.2016 - Ședința Comitetului Consultativ din cadrul BV Bălți