header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Serviciul Vamal raportează încasări de peste 741,3 milioane de lei în perioada 22 - 28 ianuarie 2024

În perioada 22 - 28 ianuarie 2024, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 741,3 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,948 miliarde lei.

Totodată, în perioada 22 - 28 ianuarie 2024, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, fiind încasate plăți în valoare de peste 68,7 milioane lei, iar de la începutul anului curent pentru bunurile ce depășesc limita neimpozabilă, au fost încasate plăți în valoare de peste 115 milioane lei, ceea ce reprezintă 5,9 % din totalul sumei încasate pentru perioada respectivă. 

De la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor noului Cod vamal, de către agenții economici care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova (din regiunea transnistreană) au fost achitate taxe vamale în sumă de 8,4 milioane lei. De menționat, că din totalul declarațiilor vamale - 578 depuse de către agenții economici care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, taxa vamală a fost achitată pentru 262 declarații, iar alte 316 au fost depuse cu aplicarea preferințelor fiind prezentate certificate de origine preferențiale.

Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale ș.a. 

De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, au fost perfectate 11 178 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 61 742 de traversări. De la începutul anului, au fost perfectate 32 873 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 290 591 de traversări. 

Raportul zilnic privind situația la posturile vamale de frontieră, noutăți, depistări, evenimente și alte informații ce țin de activitatea vamală, pot fi consultate pe canalul Telegram al Serviciului Vamal al Republicii Moldova: https://t.me/ServiciulVamalRM.

Secția relații publice
Tel.: 022 574 211
press@customs.gov.md